Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Wellness i Fitness Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima
Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Wellness i Fitness Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima

Uvjeti otkaza rezervacije

Uvjeti otkaza rezervacijeHotelske sobe i apartmani

Rezervaciju je moguće besplatno otkazati sve do 14 dana prije dolaska.
U slučaju otkaza rezervacije unutar 7-14 dana naplaćuje se 50% od ukupnog iznosa rezervacije.
U slučaju otkaza rezervacije unutar 7 dana naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
U slučaju nedolaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
U slučaju prijevremenog odlaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
Osnova za obračun i plaćanje su cijene u kunama. Pri plaćanju u EUR primjenjuje se srednji tečaj za EUR Hrvatske narodne banke važeći na dan plaćanja.

Holiday homes

Rezervaciju je moguće besplatno otkazati sve do 21 dana prije dolaska.
U slučaju otkaza rezervacije unutar 14-21 dana naplaćuje se 50% od ukupnog iznosa rezervacije.
U slučaju otkaza rezervacije unutar 14 dana naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
U slučaju nedolaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
U slučaju prijevremenog odlaska naplaćuje se ukupan iznos rezervacije.
Osnova za obračun i plaćanje su cijene u kunama. Pri plaćanju u EUR primjenjuje se srednji tečaj za EUR Hrvatske narodne banke važeći na dan plaćanja.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena Vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.