Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Wellness i Fitness Beauty Salon "Queen" Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima
Hotel Hotelski apartmani Holiday homes Wellness i Fitness Beauty Salon "Queen" Restaurant & Pool bar Plaža i bazeni Marina Punat Izleti i aktivnosti Posebne ponude Cjenik Postanite dio našeg tima

Informacije o obradi osobnih podataka

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA


UVOD
Društvo Marina Punat Hotel & Resort d.o.o., OIB: 24068312530, Kanajt 5, Punat, koje pruža uslugu smještaja u hotelu Kanajt, hotelskim apartmanima i Holiday homes montažnim objektima, ovim putem želi Vam pružiti informacije o svrsi, zakonskoj osnovi i drugim uvjetima obrade osobnih podataka.
Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR),  Zakonu o provedbi opće uredbe i Općoj politici zaštitite osobnih podataka Marina Punat Grupe obrađuje i štiti Vaše osobne podatke.
 
SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Rezervacija i pružanje usluge smještaja
Smještaj u objektima Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.  moguće je rezervirati izravno na našim mrežnim stranicama ili preko platformi za rezervaciju. Kada nam pošaljete upit za rezervaciju prikupljamo samo nužne podatke - vaše ime i prezime, adresu elektroničke pošte i/ili telefon te druge informacije koje su nam potrebne kako bismo Vam pružili povratne informacije o raspoloživim smještajnim jedinicama.
Pravna osnova za navedenu obradu je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo moći udovoljiti Vašem upitu, odnosno zahtjevu za rezervaciju.
 
Nakon što ste rezervirali boravak u hotelu ili drugim smještajnim jedinicama, Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe pružanja usluge smještaja. Ova obrada uključuje osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, podatke o korištenoj usluzi, podatke o računu i plaćanju.
Pravna osnova za navedenu obradu je ugovor sklopljen između Vas kao gosta i društva Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. kao voditelja obrade, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo Vam moći pružiti uslugu.
 
Također, temeljem Vaše suglasnosti prikupljamo i obrađujemo podatke koji se odnose na posebne zahtjeve u vezi prehrane, zdravstvenog stanja i druge podatke ovisno o Vašim željama i potrebama. Pružanje ovih dodatnih informacija isključivo je dobrovoljno i ovisi o željama svakog gosta.
Prema posebnim nacionalnim propisima Republike Hrvatske obvezni smo svakog gosta prijaviti Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor. U ove svrhe prikupljamo podatke sadržane u osobnom identifikacijskom dokumentu gosta (nacionalna osobna iskaznica ili putovnica) i unosimo ih u sustav eVisitor.
Pravna osnova za navedenu obradu je pravna obveza društva Marina Punat Hotel & Resort d.o.o., te ukoliko nam ne pružite nužne osobne podatke nećemo Vas moći prijaviti kao turista i pružiti uslugu.
 
Izravni marketing, informiranje o novostima u ponudi i utvrđivanje zadovoljstva pruženom uslugom
Koristimo Vašu adresu elektroničke pošte za slanje obavijesti (newsletter) o uslugama, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da bi Vam kao gostu  mogle biti zanimljive i korisne.
U ovom slučaju podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa.
U bilo kojem trenutku možete se jednostavno odjaviti s naše newsletter liste odabirom mogućnosti na dnu svakog poslanog newslettera, te Vam nakon toga više nećemo slati newsletter.
Ukoliko ste se kao posjetitelj mrežne stranice prijavili na naš newsletter pravna osnova za obradu Vaših podatka (kontakt adrese elektroničke pošte) je Vaša privola koju u svakom trenutku možete povući, te više nećemo obrađivati Vaše podatke u ovu svrhu.
Kroz ankete i upitnike koji su dostupni na našim mrežnim stranicama prikupljamo informacije o zadovoljstvu pruženom uslugom, uključujući postupak rezervacije, boravak u hotelu, korištenje dodatnih sadržaja, te prijedloge za unapređenje usluge.
Ova obrada podataka temelji se na Vašoj privoli, a pružanje informacija isključivo je dobrovoljo. U svakom trenutku možete povući privolu i zatražiti brisanje podataka koje smo ovim putem prikupili.
 
Rješavanje pritužbi i odgovori na upite
Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhe pružanja svih informacija koje ste usmeno, putem e-poruke, kontakt formi na mrežnim stranicama ili telefonski zatražili od nas. Ovisno o vrsti upita ova obrada se temelji na Vašoj privoli ili može biti vezana za poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev i ispunjavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa (ukoliko ste rezervirali smještaj ili bili naš gost).
Kao potrošač imate pravo uložiti pisani prigovor na pruženu uslugu. Vaše podatke koje ste nam dostavili i dodatne podatke koje smo eventualno zatražili od Vas obradit ćemo isključivo u svrhe rješavanja Vašeg prigovora.
Pravna osnova za obradu osobnih podatka proizlazi iz ugovornog odnosa s obzirom da se prigovor odnosi na pruženu uslugu ili postupak ugovaranja usluge.
 
Videonadzor
Na pojedinim lokacijama u Hotelu Kanajt i vanjskim površinama postavljen je videonadzor u svrhe zaštite osoba i imovine. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes društva Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.
Na svakoj lokaciji koja je pod videonadzorom postavljena je lako uočljiva obavijest s osnovnim informacijama o obradi podataka.
 
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
U pojedinim poslovnim procesima, primjerice za poslove informatičke podrške i računovodstva, koristimo usluge pouzdanih partnera (izvršitelja obrade). Izvršitelji obrade, kada je to nužno, obrađuju Vaše osobne podatke prema našim uputama, uz osiguranje primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.
Sukladno pravnim obvezama obvezni smo Vaše podatke unijeti u središnji sustav evidencije turista eVisitor . Podatke iz sustava eVisitor koriste ovlaštena javna tijela u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo turizma, Carinska uprava i dr.) u svrhe koje su definirane nacionalnim propisima.
U posebnim situacijama, u okviru istraga i drugih službenih radnji koje provode ovlaštena javna tijela bit ćemo obvezni dostaviti tražene podatke koje obrađujemo (npr. temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, nadležnog suda i sl.).
Društvo ne prosljeđuje osobne podatke primateljima izvan Europske unije.
 
 
 
VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. čuva podatke u skladu s kriterijima predviđenim zakonskim propisima ili obvezama koje proizlaze iz ugovornog odnosa vezano za uslugu hotelskog smještaja.
Podatke koje smo prikupili i obradili temeljem Vaše privole brisat ćemo odmah po povlačenju privole ukoliko ne postoji druga pravna osnova za daljnju obradu ili čuvanje podataka.
Podatke koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa čuvat ćemo u minimalnom vremenskom razdoblju koje j potrebno za ostvarenje svrhe obrade.
 
PRAVA U OBRADI OOSBNIH PODTAKA
Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade možete ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka;
  • Pravo na ispravak netočnih  i/ili dopunu nepotpunih podataka;
  • Pravo na brisanje podataka (ukoliko više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu ili pohranu).
Ukoliko je primjenjivo, ovisno o načinu obrade podataka i pravnoj osnovi, dostupna su Vam i sljedeća prava:
  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka;
  • Pravo prigovora na obrade koje se temelje na legitimnom interesu društva Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.;
  • Pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr
 
KONTAKT
Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših osobnih podataka koje obrađuje Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:
Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.
Kanajt 5, Punat
Republika Hrvatska
adresa e-pošte:
pdp@marina-punat.hr