INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV


UVOD

Marina Punat Hotel & Resort d. o. o., davčna id. št. OIB: 24068312530, Kanajt 5, Punat, ki ponuja namestitvene storitve v Hotelu Kanajt, hotelskih apartmajih in počitniških hišah, Vam želi s tem posredovati informacije o namenu, zakonski podlagi in drugih pogojih obdelave osebnih podatkov.

Marina Punat Hotel & Resort d. o. o. je upravljavec obdelave osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe in s Splošno politiko varstva osebnih podatkov Marina Punat Grupe obdeluje in varuje vaše osebne podatke.
 
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PDATKOV
Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:
Rezervacija in opravljanje namestitvenih storitev
Namestitev v objektih Marina Punat Hotel & Resort d. o. o. je mogoče rezervirati neposredno na naših spletnih straneh ali prek platform za rezervacijo. Ko nam pošljete povpraševanje za rezervacijo, zbiramo le nujne podatke – vaše ime in priimek, e-poštni naslov in/ali telefonsko številko ter druge podatke, ki jih potrebujemo, da Vam lahko posredujemo povratne informacije o razpoložljivih namestitvenih enotah.
Pravna podlaga za omenjeno obdelavo je izvajanje predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo, in če nam ne posredujete nujnih podatkov, ne bomo mogli ugoditi vašemu povpraševanju ali zahtevi za rezervacijo.
 
Po tem, ko ste rezervirali bivanje v hotelu ali drugih namestitvenih enotah, vaše osebne podatke obdelujemo za namene opravljanja nastanitvenih storitev. Ta obdelava vključuje osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov prebivališča, podatke o uporabljani storitvi, podatke o računu in plačilu.
Pravna podlaga za navedene obdelave je pogodba, sklenjena med Vami, kot gostom, in Hotelom Kanajt oz. družbo Marina Punat Hotel & Resort d. o. o., kot upravljavcem obdelave, in če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, ne bomo mogli zgotoviti storitve.
 
Prav tako na podlagi vaše privolitve zbiramo in obdelujemo podatke v zvezi s posebnimi zahtevami glede prehrane, zdravstvenega stanja in druge podatke glede na vaše želje in potrebe. Posredovanje teh dodatnih informacij je povsem prostovoljno in je odvisno od želja vsakega gosta.
Po posebnih nacionalnih predpisih Republike Hrvaške smo dolžni prijaviti vsakega gosta v Informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov eVisitor. Za te namene zbiramo podatke, ki jih vsebuje osebna identifikacijska listina gosta (nacionalna osebna izkaznica ali potni list), in jih vnašamo v sistem eVisitor.
Pravna podlaga za navedeno obdelavo je pravna obveznost družbe Marina Punat Hotel & Resort d. o. o. ter če nam ne boste posredovali nujnih osebnih podatkov, vas ne bomo mogli prijaviti kot turista in zagotoviti storitev.
 
Neposredno trženje, obveščanje o novostih v ponudbi in ugotavljanje zadovoljstva z opravljeno storitvijo
Uporabljamo vaš e-poštni naslov za pošiljanje obvestil (e-novice) o storitvah, posebnih ponudbah, ugodnostih, popustih in novicah v svoji ponudbi, za katere menimo, da bi Vam kot gostu lahko bile zanimive in koristne.
V tem primeru podatke obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa.
Kadar koli se lahko preprosto odjavite iz našega e-novičarskega seznama, tako da izberete možnost na dnu vsakih poslanih e-novic, in po tem vam e-novic ne bomo več pošiljali.
Če ste se kot obiskovalec spletne strani prijavili na naše e-novice, je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov (kontaktni e-naslov) vaša privolitev, ki jo lahko kadar koli prekličete in vaših podatkov ne bomo več obdelovali za ta namen.
Z anketami in vprašalniki, ki so na voljo na naši spletni strani, zbiramo podatke o zadovoljstvu z opravljeno storitvijo, vključno s postopkom rezervacije, bivanjem v hotelu, uporabo dodatnih vsebin in predlogi za izboljšanje storitve.
Ta obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi in posredovanje informacij je izključno prostovoljno. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete in zahtevate izbris podatkov, ki smo jih zbrali na ta način.
 
Reševanje ugovorov in odgovarjanje na povpraševanja
Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene posredovanja vseh informacij, ki ste jih ustno, prek e-pošte, kontaktnih obrazcev na spletnih straneh ali telefonsko zahtevali od nas. Glede na vrsto povpraševanja ta obdelava temelji na vaši privolitvi ali pa je lahko povezana z izvajanjem predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo ter izpolnjevanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja (če ste rezervirali namestitev ali bili naš gost).
Kot potrošnik imate pravico vložiti pisni ugovor na opravljeno storitev. Vaše podatke, ki ste nam jih posredovali, in dodatne podatke, ki smo jih morda zahtevali od vas, bomo obdelali izključno za namene reševanja vašega ugovora.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izhaja iz pogodbenega razmerja glede na to, da se ugovor nanaša na opravljeno storitev ali postopek sklenitve pogodbe o opravljanju storitve.
 
Videonadzor
Za varovanje ljudi in premoženja je na določenih lokacijah v Hotelu Kanajt in zunanjih površinah postavljen videonadzor. Pravna podlaga za to obdelavo je zakonit interes družbe Marina Punat Hotel & Resort d. o. o.
Na vsaki lokaciji, ki je pod videonadzorom, je postavljeno lahko vidno obvestilo z osnovnimi informacijami o obdelavi podatkov.
 
UPORABNIK OSEBNIH PODATKOV
V določenih poslovnih procesih, na primer za posle IT-podpore in računovodstva, uporabljamo storitve zanesljivih partnerjev (obdelovalcev). Obdelovalci po potrebi obdelujejo vaše osebne podatke v skladu z našimi navodili, pri čemer zagotavljajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
V skladu z zakonskimi obveznostmi smo dolžni vaše podatke vnesti v osrednji sistem evidence turistov eVisitor. Podatke iz sistema eVisitor uporabljajo pooblaščeni javni organi v Republiki Hrvaški (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za turizem, Carinska uprava itd.) za namene, določene z nacionalnimi predpisi.
V posebnih situacijah, v okviru preiskav in drugih uradnih dejanj, ki jih izvajajo pooblaščeni javni organi, bomo dolžni posredovati zahtevane podatke, ki jih obdelujemo (npr. na podlagi zahteve Ministrstva za notranje zadeve, Državnega odvetništva, pristojnega sodišča in podobno).
Družba vaših osebnih podatkov ne posreduje uporabnikom zunaj Evropske unije.
 
 
 
OBDOBJE HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Marina Punat Hotel & Resort d. o. o. hrani podatke v skladu z merili, določenimi z zakonskimi predpisi oziroma obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja v zvezi s storitvijo hotelske namestitve.
Podatke, ki smo jih zbrali in obdelali na podlagi vaše privolitve, bomo izbrisali takoj po preklicu privolitve, razen če obstaja druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo ali hrambo podatkov.
Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa, bomo hranili najkrajše obdobje, ki je potrebno za dosego namena obdelave.
 
PRAVICE V OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Glede na pravno podlago in način obdelave lahko uveljavljate naslednje pravice:
  • pravico do informacij o obdelavi in dostopa ter kopije podatkov;
  • pravico do popravka netočnih in/ali dopolnitve nepopolnih podatkov;
  • pravico do izbrisa podatkov (če ni več pravne podlage za nadaljnjo obdelavo ali shranjevanje).
Če je primerno, so Vam glede na način obdelave podatkov in pravno podlago na voljo tudi naslednje pravice:
  • pravica do omejitve obdelave;
  • pravica do prenosa podatkov;
  • pravica do ugovora na obdelave na podlagi zakonitega interesa družbe Marina Punat Hotel & Resort d. o. o.;
  • pravica do preklica predhodno podane privolitve za obdelavo podatkov.

Pravica do ugovora nadzornemu organu.
Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. Za ozemlje Republike Hrvaške je nadzorni organ agencija za varstvo osebnih podatkov »Agencija za zaštitu osobnih podataka« s sedežem na naslovu: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.
 
KONTAKT
Za pošiljanje zahteve za dostop do vaših podatkov, vaš ugovor ali pritožbo ter če želite razrešiti morebitne nesporazume, nejasnosti ali dvome glede svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Marina Punat Hotel & Resort d. o. o., prosimo, da to storite z uporabo naših naslednjih kontaktov:
Marina Punat Hotel & Resort d. o. o.
Kanajt 5, Punat
Republika Hrvaška
e-naslov:
pdp@marina-punat.hr