Hotel Kanajt Tel: +385 51 654 340

Politika privatnosti Kanajt

Politika privatnosti Kanajt


Uvod

U Hotelu Kanajt svjesni smo da naša uspješnost ovisi o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika. Bitan dio naših nastojanja da Vaše zadovoljstvo potaknemo i uvećamo je vezan uz zaštitu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice www.kanajt.hr

Politikom privatnosti Hotel Kanajt d.o.o. štiti osobne podatke svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Hotela Kanajt transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

Koristeći web stranicu Hotela Kanajt d.o.o. ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku cookie-a.

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.

Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

Prikupljanje podataka

Hotel Kanajt prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavjesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Hotela Kanajt ili njegovih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.

Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.

Hotel Kanajt Vaše podatke ne prodaje. Hotel Kanajt Vaše podatke može dijeliti uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, a moguće je i da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Hotel Kanajt pribavio od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.

Obrada podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Svrha i uvid

Hotel Kanajt prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupio u kontakt sa Vama, razmjenjivao informacije, te Vam slao obavijesti i marketinške poruke za koje Hotel Kanajt smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Hotelu Kanajt da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Hotel Kanajt odluči prestati s praksom takve komunikacije.

Hotel Kanajt u određenim situacijama, a naročito kroz djelovanje booking sustava na našoj stranici, nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Hotel Kanajt može, povremeno, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)

Stranice Hotela Kanajt načelno koriste web kolačiće gstatic; facebook.com; kanajt.hr, accuweather.com. Korištenjem naše stranice s Vaših korisničkih profila će doći do populacije web kolačiće drugih korisnika za što Hotel Kanajt ne snosi odgovornost.

To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:
 • privole koju daju posjetitelji web stranice Hotela Kanajt kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • legitimni interes Hotela Kanajt
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza
Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Legitimni interes hotel Kanajt

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Hotel Kanajt na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

Privola

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Hotelu Kanajt o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Hotela Kanajt dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.

Hotel Kanajt će obradu po privoli provoditi vodeči računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu info@kanajt.hr

Izjava o proslijeđivanju podataka

Hotel Kanajt može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Hotel Kanajt traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati dobivene osobne podatke od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ih ipak otkrijemo, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Hotel Kanajt može proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima za slučaj ispitivanja mogućeg kršenja Uvjeta poslovanja i radi otkrivanja i ispitivanja te otklanjanja rizika od prijevara, sigurnosnih i tehničkih problema ili radi zaštite imovine i sigurnosti Hotel Kanajt te njezinih korisnika i šire zajednice.

Politika zadržavanja

Hotel Kanajt će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.

Čuvanje podataka

Hotel Kanajt čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

Veze prema ostalim internetskim stranicama

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Hotel Kanajt - www.kanajt.hr

te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.

Internet stranica Hotel Kanajt sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.

Kada napuštate internet stranicu Hotela Kanajt, preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Vaša prava kao ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:
 • Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

       Možete zatražiti slijedeće informacije:
 1. identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (Hotel Kanajt) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.
 2. Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
 3. Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
 4. Informaciju o legitimnim interesima Hotela Kanajt na kojima se temelji obrada podataka ispitanika.
 5. Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
 6. Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
 7. koliko će se vremena pohraniti podaci?
 8. Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
 9. Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
 10. izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
 11. Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu prosljeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi odobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtjevati:
 • Osobnim kontaktom u sjedištu Hotel Kanajt, Punat, Kanajt 5, Republika Hrvatska
 • Slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@kanajt.hr
 • Pisanim putem na adresu sjedišta
Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Hotel Kanajt biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Hotel Kanajt molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

Hotel Kanajt

Punat, Kanajt 5

Republika Hrvatska

Telefon

e-mail: info@kanajt.hr

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici.

Datum posljednjeg ažuriranja Politike privatnosti - svibanj 2018. godine.