Hotel Kanajt Tel: +385 51 654 340

Politika privatnosti Kanajt

Politika privatnosti Kanajt


UVOD

U Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. svjesni smo da naša uspješnost ovisi o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika. Bitan dio naših nastojanja da Vaše zadovoljstvo potaknemo i uvećamo je vezan uz zaštitu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice www.kanajt.hr.

Politikom privatnosti Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. štiti osobne podatke svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.


OSOBNI PODACI

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.

Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.


PRIKUPLJANJE PODATAKA

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavijesti (newslettera), za rezerviranje smještaja (Booking forma) ili putem kontakta sa zaposlenicima Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. ili njegovih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.

Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Web kolačići (Cookies).

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. Vaše podatke ne prodaje. Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. Vaše podatke može dijeliti uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, a moguće je i da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. pribavio od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.


OBRADA PODATAKA

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


SVRHA I UVID

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupio u kontakt sa Vama, razmjenjivao informacije, te Vam slao obavijesti i marketinške poruke za koje Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. odluči prestati s praksom takve komunikacije.

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. u određenim situacijama, a naročito kroz djelovanje booking sustava na našoj stranici, nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. može, povremeno, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.


WEB KOLAČIĆI (COOKIES)

Stranice Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. načelno koriste web kolačiće gstatic.com; facebook.com; kanajt.hr, accuweather.com. Korištenjem naše stranice s Vaših korisničkih profila će doći do populacije web kolačiće drugih korisnika za što Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. ne snosi odgovornost.

To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.
 

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

 • privole koju daju posjetitelji web stranice Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • legitimni interes Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza


Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
 

LEGITIMNI INTERES

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.
 

PRIVOLA

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu pdp@marina-punat.hr ili odjavom sa newslettera.
 

IZJAVA O PROSLJEĐIVANJU PODATAKA

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati dobivene osobne podatke od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ih ipak otkrijemo, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. može proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima za slučaj ispitivanja mogućeg kršenja Uvjeta poslovanja i radi otkrivanja i ispitivanja te otklanjanja rizika od prijevara, sigurnosnih i tehničkih problema ili radi zaštite imovine i sigurnosti Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. te njezinih korisnika i šire zajednice.
 

POLITIKA ZADRŽAVANJA

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.
 

ČUVANJE PODATAKA

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.
 

VEZE PREMA OSTALIM INTERNETSKIM STRANICAMA

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. - www.kanajt.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.

Internet stranica Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. sadrži veze prema Internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.

Kada napuštate Internet stranicu Marina Punat Hotel & Resort d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.
 

VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

 • Pravo na pristup. U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.


Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka biti će potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.
 

KONTAKT ZA POTREBU ISPUNJENJE ZAHTJEVA, IZRICANJA PRIGOVORA, RJEŠAVANJE NESPORAZUMA I ODGOVORE NA PITANJA

Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Marina Punat Hotel & Resort d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.
Punat, Kanajt 5
Republika Hrvatska

e-mail: pdp@marina-punat.hr


OBAVIJEST O PROMJENAMA

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici.

Datum posljednjeg ažuriranja Politike privatnosti - svibanj 2018. godine.